adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!
پاد تن دانش

شرکت پاد تن دانش

شرکت وارد کننده پاد تن دانش (Pad Tan Danesh) به شماره ملی (۱۰۱****۹۸۶۰ ) و کد ثبتی (۳۰۵۱۲۸) در اداره ثبت شرکت ها در تاریخ (۱۳۸۶/۰۷/۱۸) در استان و شهر تهران / تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در زمینه واردات ثبتی تجهیزات پزشکی فعالیت دارد. مدیریت شرکت را محمد فرزی بر عهده داشته و مسئول فنی آن نیز بهزاد تفقدی می باشد.

شرکت پاد تن دانش نماینده رسمی کمپانی VIRCELL, S.L از کشور اسپانیا ، کمپانی GA GENERIC ASSAYS GMBH از کشور آلمان ، کمپانی Diametra Srl از کشور ایتالیا ، کمپانی Axis -Shield PoC AS از کشور انگلستان ، کمپانی BIOMERICA,INC از کشور ایالات متحده آمریکا ، کمپانی LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD از کشور آلمان ، کمپانی NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH از کشور آلمان ، کمپانی MEDIPAN GMBH از کشور آلمان ، کمپانی ImmunoDiagnostic Systems Limited از کشور انگلستان می باشد و در زمینه های تجهیزات آزمایشگاهی - microbiology ، immunology ، clinical chemistry ، hematology histology cytology فعالیت می کند. از محصولات وارداتی این شرکت می توان به cmv igg ، pr3 anca ، c peptide ، gliadin antibodies ، glutamic acid decarboxylase gad autoantibodies اشاره کرد. کلاس خطر این محصولات c و b و a و   می باشد.

اطلاعات شرکت پاد تن دانش

اطلاعات تماس شرکت پاد تن دانش

محصولات شرکت پاد تن دانش

محصولات وارداتی

نام مدل برند umdns شرکت سازنده کشور سازنده
1.25Dihydroxyvitamin D 1, 25OH-Vitamin D Elisa 19143 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
17OH Progesterone iSYS 17OH-Progesterone Control Set-40T 19868 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
5HIAA reagent 5HIAA Elisa 19835 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Adrenocortiotropic Hormone IDS-iSYS ACTH 19903 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Aldosterone Aldosterone Elisa 19129 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Alphafetoprotein AFP Elisa 17259 Diametra Srl ایتالیا
ANA Screening IDS ANA Screen 19038 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Androstanediol Glucuronide َAndrostanediol Glucuronide Elisa 99239 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Androstenedione Androstandione Elisa 19867 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Angiotensin Converting Enzyme IDS ACE 18877 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Anti Beta2 Glycoprotein I Antibodies IDS B2-Glycoprotein IgG 99589 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Anti Cardiolipin Antibodies IDS Cardiolipin IgG 20108 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Anti centromere Antibodies IDS Centromere B 20074 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Anti Cyclic Citrullinated Peptide َAnti Cyclic Citrullinated Peptide-CCP 99624 Axis -Shield PoC AS انگلستان
Anti Ganglioside Antibodies Total Anti Ganglioside12 Dot 20085 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Anti GM1 IDS GBM 20086 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Anti Mitochondrial Antibodies IDS AMA-M2 19330 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Anti Phosphatidylserin Antibodies Anti-Phospholipid Screen Elisa 20107 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Anti Phospholipid Antibodies Anti-Phospholipid 10 Dot 99421 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Anti Streptolysin O quantitative ASO Latex 19329 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Antibodies to Endomysial Autoantigenes CeliAK EmA human Elisa 20104 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Antibodies to Soluble Liver antigenes Anti SLA Elisa 99452 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Bone Alkaline Phosphatase IDS-iSYS Ostase BAP 19889 ImmunoDiagnostic Systems Limited فرانسه
Brucella Antibody Assays Total Brucella IgG Elisa 17289 VIRCELL, S.L اسپانیا
C Peptide C-Peptide Elisa 19126 Diametra Srl ایتالیا
C Reactive Protein CRP Latex 17290 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Calcitonin Calcitonin Elisa 19882 BIOMERICA,INC ایالات متحده آمریکا
Calprotectin EZ-Calprotectin RapidTest 99629 BIOMERICA,INC ایالات متحده آمریکا
Cancer Antigen 125 CA-125 Elisa 19104 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Cancer Antigen 19 9 CA19-9 Elisa 19103 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Carbohydrate Deficient Transferrin LC-1 Elisa 20060 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Carcinoembryonic Antigen CEA Elisa 17293 Diametra Srl ایتالیا
Chemiluminescent Analyser Spare Parts Probe Phinox IDS-iSYS 17916 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Chemiluminescent Analysers Consumables iSYS CARTRIDGE CHECK SYSTEM (CCS) 17916 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Chlamydia trachomatis Antibody IgG Chlaqmydia trachomatis IgG Elisa 21775 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
CMV IgG Cytomegalovirus (CMV)IgG Elisa 19381 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
CMV IgM Cytomegalovirus (CMV)IgM Elisa 17336 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
Complement Component C1q CIC C1q Elisa 19798 Diametra Srl ایتالیا
Complement Component C3/C3c CIC C3d Elisa 19800 Diametra Srl ایتالیا
Cortisol Cortisol Elisa 19131 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Coxiella burnetii Antibody Assays Total Coxiella burnetii IgG/IgM Elisa 19373 VIRCELL, S.L اسپانیا
Cross Linked C Telopeptides Serum Crosslaps (CTX-I) Elisa 19898 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Dehydro epiandrosterone Sulphate and Dehydro epiandrosterone DHEA-S Elisa 19114 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Dengue Virus IgG Dengue IgG Elisa 22368 VIRCELL, S.L اسپانیا
Dengue Virus IgM Dengue IgM Elisa 22369 VIRCELL, S.L اسپانیا
Diabetes Calibrators HbA1c kit/Control/Calibrator 19962 Axis -Shield PoC AS انگلستان
Dopamine Dopamine Elisa 19913 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
dsDNA Antibodies Anti dsDNA IgG Elisa 20075 Diametra Srl ایتالیا
EBV EBNA IgG IDS EBV EBNA-1 IgG CLIA-100T 22382 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
EBV VCA IgG IDS EBV VCA IgG CLIA-100T 22383 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
EBV VCA IgM IDS EBV VCA IgM CLIA-100T 22384 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Echinococcus Antibody Total Echinococcus IgG Elisa 19457 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
ENA Screening IDS ENA Screen 19176 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Entamoeba histolytica Antigen ٍE.histolytica/dispar Elisa 22172 BIOMERICA,INC ایالات متحده آمریکا
Entamoeba histolytica IgG Entamoeba histolytica IgG Elisa 22170 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
Erythropoietin EPO (Erythropoietin) Elisa 19137 BIOMERICA,INC ایالات متحده آمریکا
Estradiol Estradiol Elisa 19115 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Estriol Unconjugated or free Free Estriol Elisa 19871 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Ferritin Ferritin Elisa 17342 Diametra Srl ایتالیا
Free PSA Free PSA Elisa 99569 Diametra Srl ایتالیا
Giardia lamblia Antigen Giardia Elisa 19078 BIOMERICA,INC ایالات متحده آمریکا
Giardia species Rapid Test EZ-Giardia One Step Test 99240 BIOMERICA,INC ایالات متحده آمریکا
Gliadin Antibodies Anti Deamidated Gliadin Peptide (DGP) IgA Elisa 20103 Diametra Srl ایتالیا
Glutamic Acid Decarboxylase GAD Autoantibodies GAD Elisa 20071 BIOMERICA,INC ایالات متحده آمریکا
H pylori Antibody Assays GAP H.pylori IgA Elisa 19348 BIOMERICA,INC ایالات متحده آمریکا
H pylori Antigen Detection Helicobacter Antigen Quick 19347 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Histamine Histamine Elisa 19825 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Homocysteine Homocysteine Controls 99617 Axis -Shield PoC AS انگلستان
HSV-1 Antibodies Total Herpes Simplex 1 Elisa IgG/IGM 22388 VIRCELL, S.L اسپانیا
HSV-1 IgG IDS HSV1 IgG 22389 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
HSV-2 Antibodies Herpes Simplex 2 Elisa IgG/IGM 22392 VIRCELL, S.L اسپانیا
HSV-2 IgG IDS HSV 2 IgG CLIA-100T 22393 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
HSV1+2 Antibodies Total Herpes Simplex 1+2 Elisa IgG/IGM 17363 VIRCELL, S.L اسپانیا
HSV1+2 IgM IDS HSV 1/2 IgM CLIA-100T 17364 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Immunoglobulin A IgA Saliva Elisa 17369 Diametra Srl ایتالیا
Influenza Antibody Total Influenza A IgG/IgM Elisa 19056 VIRCELL, S.L اسپانیا
Insulin Insulin Elisa 19127 Diametra Srl ایتالیا
Insulin Autoantibodies IAAs Medizym® IAA 20069 MEDIPAN GMBH آلمان
Insulin like Growth Factor I Somatomedin C IGF-1 Elisa 19905 Diametra Srl ایتالیا
Interleukins Receptors IL 2R IL6R IL-1ß-ELISA-96 T 19650 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Jo 1 IDS Jo-1 20077 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Leishmania species Antibody Total Lishmania IgG+IgM Elisa 19079 VIRCELL, S.L اسپانیا
Leishmania species IgG Leishmania infantum IgG 22161 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
Leptin Leptin Elisa 99588 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Leptospira species Antibody Assays IgG Leptospira IgG Elisa 21812 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
Leptospira species Antibody Assays IgM Leptospira IgM Elisa 21813 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
LKM1 and Related Proteins Antibodies IDS LKM-1 19320 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Metanephrine Metanephrine Urine Elisa 19834 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Microbiology Reagent Infectious Immunology Control AMPLIRUN controls 17064 VIRCELL, S.L اسپانیا
MPO ANCA IDS MPO 20114 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Mumps Parotitis Virus Antibodies Total Munmps IgG/IgM Elisa 17309 VIRCELL, S.L اسپانیا
Mumps Parotitis Virus IgG IDS MUMPS IgG CLIA-100T 22380 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Mumps Parotitis Virus IgM IDS MUMPS IgM CLIA-100T 22381 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
MV IgG IDS MEASLES IgG CLIA-100T 19377 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
MV IgM IDS MEASLES IgM CLIA-100T 19378 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Mycoplasma pneumoniae Antibody Assays IgG Mycoplasma pn IgG/IgM Elisa 21819 VIRCELL, S.L اسپانیا
Neuron Specific Enolase h-NSE Elisa 19829 Diametra Srl ایتالیا
Noradrenalin Noradrenalin Elisa 19912 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Osteocalcine IDS-iSYS N-MID Osteocalcine 19890 ImmunoDiagnostic Systems Limited فرانسه
Other Autoimmune neurological disease Anti-MuSK IFA 99550 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
other control reagents IDS t-TG IgG Control Set 99236 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Parathyroid Hormone intact intact-PTH Elisa 19883 BIOMERICA,INC ایالات متحده آمریکا
Parvovirus B19 Antibody Total Parvovirus IgM Elisa 22427 VIRCELL, S.L اسپانیا
Plasma Renine Activity Plasma Renin Activity Elisa 19881 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
PR3 ANCA Anti-PR3 Elisa 20113 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Prostatic Specific Antigen Total PSA Elisa 18127 Diametra Srl ایتالیا
Renine Direct Active Renin Elisa 19880 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Rheumatoid Factors RF Latex 17379 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Rubella Virus IgG Rubella IgG/IgM Elisa 19053 VIRCELL, S.L اسپانیا
Rubella Virus IgM Rubella Virus IgG/IgM Elisa 17383 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
Saccharomyces cerevisiae Antibodies ASCA IgG/IgA Elisa 99499 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
Scl 70 IDS Scl-70 20079 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Serotonin Uptake Platelets Serotonin Elisa 19914 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
Sex Hormone Binding Globulin SHBG Elisa 19870 Diametra Srl ایتالیا
Sm IDS Sm 20080 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
SS A IDS SS-A/Ro 20082 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
SS B IDS SS-B/La 20083 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Strongyloides stercoralis IgG Ab ُStrongyloides Elisa 99497 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
Syphilis Antibody Assays Total Syphilis IgG+IgM Elisa 19008 VIRCELL, S.L اسپانیا
Testosterone Free IDS-iSYS Free Testosterone Control Set-100T 19869 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Tetanus Toxoid IgG Ab IDS TETANUS IgG CLIA-100T 99538 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Thyroglobulin Anti Tg Elisa 17398 Diametra Srl ایتالیا
Thyroglobulin Autoantibody IDS Anti-TG 17280 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Thyroid Peroxidase Antibodies IDS Anti-TPO 20098 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Thyroxine T4 Elisa 192-T 19110 Diametra Srl ایتالیا
Tissue Transglutaminase Antibodies IDS t-TG IgG 20105 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Total Complement Activity CH50 CH50 Elisa 19090 Diametra Srl ایتالیا
Toxocara IgG Ab Toxocara canis lgG Elisa 99274 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Elisa 19451 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Elisa 17401 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
TSH Receptor Antibodies TSH Receptor Ab Elisa 17283 Diametra Srl ایتالیا
Tumour Necrosis Factors TNFA TNFB TNF-a-ELISA-96T 19652 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
U1 snRNP Antibodies IDS U1-snRNP 20084 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Varicella Zoster Virus IgG Varicella Zoster Virus IgG/IgM Elisa 19387 VIRCELL, S.L اسپانیا
Varicella Zoster Virus IgM IDS VZV IgM CLIA-100T 19388 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
Virology Control IDS MMV IgG CLIA CONTROL SET 17068 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
تست تشخیص آنتی بادی IgG گونه های بروسلا Brucella IgG Elisa 21766 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
تست تشخیص آنتی بادی IgM گونه های بروسلا Brucella IgM Elisa 21767 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
تست تشخیص ایمونوگلوبین Total E Total IgE Elisa 17371 Diametra Srl ایتالیا
تست تشخیص هورمون رشد Growth Hormone HGH Elisa 19904 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
تست تشخیصی آنتی بادی IgG هلیکوباکتر پیلوری Helicobactor pylori IgG Elisa 19350 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
تست تشخیصی انتی بادی IgA هلیکوباکتر پیلوری Helicobactor pylori IgA Elisa 19349 NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH آلمان
تست تشخیصی ویتامین B12 Active B12 19141 Axis -Shield PoC AS انگلستان
معرف اندازه گیری 25 هیدروکسی ویتامین D IDS-iSYS 25 VitDS Calibrator Set 19142 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
معرف تشخیصی تومورمارکر CA15-3 CA 15-3 Elisa 19102 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
ٍEBV EA IgG IDS EBV EA IgG CLIA-100T 99331 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
کیت تشخیص D-Dimer D-Dimer Latex 19290 GA GENERIC ASSAYS GMBH آلمان
کیت تشخیص تِستوستِرون تام و دی هیدروتستوسترون IDS-iSYS Total Testosterone 19120 ImmunoDiagnostic Systems Limited انگلستان
کیت تشخیص پروژسترون Progesterone Elisa 19118 LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD آلمان
کیت تشخیص گنادوتروپین جفتی انسان- زیرواحد بتا b-HCG Elisa 19124 Diametra Srl ایتالیا

توزیع کنندگان شرکت پاد تن دانش

نام محل فعالیت آدرس تلفن تماس سطح فعالیت
تجهیز یاران التیام مداوا استان آذربايجان غربي/ارومیه میاندوآب-بلوار نماز -کوی باقر خان کوچه شهید صمدی ۰۹۱۴۱۸۵۸۱۴۳ سطح فعالیت ۳
شرکت پژوهان طب حكیم استان آذربايجان غربي/ارومیه بلوار رسالت خيابان محراب نبش كوي 9 پلاك 1 ۰۴۴۳۲۳۷۸۱۷۶ سطح فعالیت ۳
آرتاویل آزما تجهیز استان اردبيل/اردبيل خیابان کوشا کوجه عارف پلاک 1 ۰۴۵۳۳۲۵۵۴۵۴ سطح فعالیت ۲
پخش و فروش تجهیزات آزمایشگاهی نوین آزما پژوهان استان اردبيل/اردبيل خیابان معلم-بالاتر از بیمه رازی - ساختمان پزشکان رویال-پلا81 ۳۳۲۵۱۱۳۰ سطح فعالیت ۲
پلاسما آذین آزما استان اردبيل/اردبيل میدان سرچشمه -جنب بانک تجارت-بن بست یاسمن -پلاک 7-واحد 1 ۰۹۱۴۶۲۷۶۲۹۰ سطح فعالیت ۳
تجهیزات طب آزمون ذکریا استان اردبيل/مشکين شهر پایین تر از میدان نماز روبروی فرعی3 کوچه شهیدقدیر رضایی ۰۴۵۳۲۵۴۱۶۳۴ سطح فعالیت ۲
پیشروطب رستاک استان اصفهان/اصفهان خیابان طیب ساختمان مهتاب 8 طبقه سوم واحد 10 ۰۳۱۳۲۲۰۴۸۷۷ سطح فعالیت ۳
بهوند مهد پویش استان البرز/کرج گلشهر ویلا بلوار شهید حدادی خیابان صدف ساختمان کوروش طبقه پنجم واحد 24 ۰۲۶۳۳۵۲۸۴۱۰ سطح فعالیت ۳
پویان آزما طب صالح استان البرز/کرج خیابان 45 متری کاج عظیمیه خ شهید رضوان غلامی کوچه شهید حسینی پلاک 34 ۰۲۶۳۲۲۸۴۲۹۱ سطح فعالیت ۳
کاسپین طب نور استان البرز/کرج کرج چهارراه هفت تیر برج سفیر طبقه 5 واحد 4 ۰۲۶۳۲۲۳۱۶۷۳ سطح فعالیت ۲
یاسین طب تجهیز ایرانیان استان البرز/کرج خیابان شهید بهشتی - بعد از گلشهر خیابان ولی عصر- کوچه دهقان دره شیری پلاک 5 ۰۹۱۲۷۵۰۹۰۰۱ سطح فعالیت ۳
آریا طب گستر پایدار استان تهران/تهران خیابان آزادی - اسکندری شمالی - خیابان طوسی - پلاک 49 ۰۹۱۹۵۷۱۶۹۱۶ سطح فعالیت ۲
اکسون آزما تشخیص استان تهران/تهران خ سهروردی شمالی ، خ قندی ، نیلوفر ،خ سیبویه ، خ محمود قندی ، پ69،ط8،واحد31 ۰۲۱۸۸۵۳۴۲۶۴ سطح فعالیت ۳
بدیع طب رامین استان تهران/تهران سهروردی شمالی بالاتر از آپادانا بن بست آجودانی پلاک 5 واحد 2 ۸۸۵۲۵۱۸۲ سطح فعالیت ۳
بهاران طب پویا استان تهران/تهران تهران خیابان دکتر شریعتی تقاطع بهار شیراز خیابان کاج پلاک 75 واحد دوم ۰۹۱۲۱۸۵۷۴۸۰ سطح فعالیت ۲
پارمیس طب اهورا استان تهران/تهران خیابان آزادی خیابان توحید کوچه حاج رضایی پلاک 17 واحد 1 ۰۲۱۶۶۱۲۵۶۳۹ سطح فعالیت ۲
پدیده پیشتازایرانیان استان تهران/تهران نواب-بالاترازمیدان جمهوری-ساختمان615-واحد3 ۶۶۹۰۸۸۵۷ سطح فعالیت ۲
تجهیزاندیش یاران استان تهران/تهران بلوار کشاورز ـ بین کارگر و جمالزاده ـ پلاک 109 ـ طبقه 1 ـ واحد 1 ۰۹۱۲۳۲۱۰۸۲۶ سطح فعالیت ۳
ساینا سورن آزما استان تهران/تهران فلکه دوم صادقیه بلوار شهید گلاب پلاک 63 واحد 9 ۴۴۲۹۵۷۸۰ سطح فعالیت ۲
صیاد طب بیتا گستران استان تهران/تهران فلکه اول صادقیه خ سازمان آب غربی ساختمان عرشیا پ 313 ط 4 واحد14 ۰۹۱۲۲۱۵۹۴۳۱ سطح فعالیت ۳
فراور صنعت گیتی استان تهران/تهران خیابان توحید کوچه حاج رضایی پلاک 2 واحد 8 ۴۰۶۶۰۱۹۰ سطح فعالیت ۱
مهیار طب پارس استان تهران/تهران طرشت شمالی میدان سما بلوار اکبری شمالی خیابان فرزانه پلاک 33 ۶۶۰۸۹۲۴۰ سطح فعالیت ۳
نیک طب دوران استان تهران/تهران خیابان ملاصدرا نبش شیخ بهایی شمالی پ 61 ط 2 واحد 7 ۰۹۳۰۰۴۹۱۲۳۸ سطح فعالیت ۳
هخامنش طب ایرانیان استان تهران/تهران بزرگراه نواب تقاطع کمیل بازار کالای پزشکی ایران (افرا) طبقه 4 واحد 413 ۰۲۱۵۵۴۳۰۳۵۲ سطح فعالیت ۳
وندا سلامت ایزد استان تهران/تهران خ.سهروردی شمالی- کوچه متحیر- پلاک60-واحد12 ۸۸۷۴۸۳۷۳-۸۸۷۵۲۲۱۷ سطح فعالیت ۲
بازرگانی پژوهش آزما نوین استان خراسان رضوي/مشهد مشهد سه راه جم اپتدای پاسداران ساختمتن 144 طبقه 2 واحد 6 ۰۵۱۳۸۵۴۴۵۲۳ سطح فعالیت ۱
تیراژه آزمای شرق استان خراسان رضوي/مشهد خیابان چمران - گلستان غربی - ساختمان 96 طبقه اول واحد3 ۳۸۵۱۵۵۹۵ سطح فعالیت ۱
شرکت مهندسی تجهیزات پزشکی نوین طب شاهوار استان سمنان/شاهرود خیابان 22 بهمن کوچه شهید مزجی ساختمان پاستور پلاک 9 طبقه ی 2 ۰۹۱۲۳۷۳۲۱۹۵ سطح فعالیت ۳
تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی تجهیز طب اوژن آزما استان قزوين/قزوین قزوین فاز 2 جانبازان - خ پیروزی -(بلوک16 برخیابان 30متری)-جنب املاک تجارت-طبقه 1-واحد2 ۰۹۱۹۶۴۷۶۴۳۳ سطح فعالیت ۱
بهرامن قم استان قم/قم قم خیابان 7تیر پلاک 442 ۰۲۵۳۶۶۲۲۶۳۴ سطح فعالیت ۳
اراد ازما گلستان استان گلستان/گرگان خیابان ولیعصر عدالت 21 مجتمع تجاری یادمان طبقه اول واحد 4 ۰۹۱۱۱۷۰۸۷۶۸ سطح فعالیت ۳
شفا آوران صحرا استان گلستان/گرگان چهارراه گرگان جدید-رسالت 54-پ 13 ۰۱۷۳۲۳۲۴۷۴۹ سطح فعالیت ۳
نمونه واثق استان گلستان/گرگان استان گلستان-گرگان-خ 5 آذر-آذر 3-نبش کوچه2- کد پستی 4917619838 ۰۹۱۱۱۷۱۶۰۳۳ سطح فعالیت ۳
افلاک تجهیز سلامت استان لرستان/خرم آباد خیابان ولیعصر نرسیده به سی متری پژوهنده جنب شیرینی فروشی مصدق ۰۶۶۳۳۲۱۶۲۹۲ سطح فعالیت ۲
پژواک تشخیص مهر آریا استان يزد/يزد صفاییه شهرک داشگاه بلوار ایت الله خاتمی جنت شرقی شماره 2 ۳۸۲۰۷۱۳۱ سطح فعالیت ۲
پلاس مد استان آذربايجان شرقي/تبریز تبریز - میدان دانشسرا - خیابان خاقانی - مجتمع تجاری خاقانی - طبقه همکف - پلاک 14 سطح فعالیت ۳
تجهیزات آزمایشگاهی آنالیز استان آذربايجان شرقي/تبریز خیابان خاقانی مجتمع تجاری خاقانی طبقه همکف پلاک 29 سطح فعالیت ۳
حسام طب استان آذربايجان شرقي/تبریز خیابان خاقانی مجتمع تجاری خاقانی طبقه همکف پلاک 16 سطح فعالیت ۳
فرزان طب استان آذربايجان شرقي/تبریز تبریز-ارتش جنوبی -اول پاستور جدید پلاک 44 سطح فعالیت ۳
آرتابای استان آذربايجان غربي/ارومیه اروميه خيام جنوبي نرسيده به فلكه جهاد كوي 17 ساختمان صادق طبقه اول واحد2 سطح فعالیت ۲
اکسین طب استان آذربايجان غربي/بوکان بوکان ابوذر خیابان استاد پشیو کوچه فردوس 6 پخش اکسین طب سطح فعالیت ۳
نیماطب ارومیه استان آذربايجان غربي/ارومیه ارومیه / خیابان همافر 1 / خیابان شهید بروجردی / پلا 22 سطح فعالیت ۱
لوازم ازمایشگاهی وموادشیمیایی پاستور استان اصفهان/اصفهان خ شمس ابادی کوچه کازرونی ساختمان مداین سطح فعالیت ۳
زیست کالا استان چهارمحال بختياري/شهر کرد میدان انقلاب حافظ جنوبی مجتمع توشیبا پلاک 104 واحد 2 سطح فعالیت ۳
آریا طب رضوی استان خراسان رضوي/تربت حيدريه فردوسی جنوبی -فردوسی 43-ساختمان پزشکان توسلی -طبقه سوم واحد 10 سطح فعالیت ۲
طوس آزما استان خراسان رضوي/مشهد مشهد.خیابان رازی.نبش رازی 4.پلاک 52.طبقه اول سطح فعالیت ۳
موسسه پزشکی آزمایشگاهی کیمیا آزما استان خوزستان/اهواز مرکز شهر - خیابان مولوی- حدفاصل خیابان امام شرقی و کاوه مجتمع مولوی سطح فعالیت ۲
آرمان تجهیز طب استان فارس/شیراز شیراز روبه روی باغ دلگشا ساختمان سامان سطح فعالیت ۳
پخش آزمایشگاهی پیوند استان فارس/شیراز میدان آبیاری طبقه فوقانی بانک ملت واحد 2 سطح فعالیت ۱
ثنا طب استان فارس/شیراز خيابان انقلاب اسلامي(نادر)-بن بست ب/4 - ساختمان شايان-واحد 2 سطح فعالیت ۳
جامعه آزمايشگاهيان (پخش سهند ) استان قزوين/قزوین قزوين - خيابان شهيد بابائي - كوچه نصرت - پلاك 4 سطح فعالیت ۳
ایده آل آزما استان مازندران/نکا نکا چهارراه مرکزی کوی عرب (پرستو) کالای آزمایشگاهی ایده آل آزما سطح فعالیت ۱
کاوه طب استان مرکزي/اراک اراک بلوار جهان بناه طبقه زیر زمین جنب املاک دیباجی سطح فعالیت ۲
ره پویان طب استان همدان/همدان همدان آرامگاه بوعلی بین النهرین روبروی پارکینگ طبقاتی ساختمان الماسی سطح فعالیت ۲
تجهیزات پزشکی ایلیا طب استان کرمان/کرمان بلوار جمهوری/بلوار فارابی/نبش فارابی 5 سطح فعالیت ۳
کالای پزشکی کرمان استان کرمان/کرمان خیابان شریعتی - چهارراه کاظمی - کالای پزشکی کرمان سطح فعالیت ۳
آرشا طب استان کرمانشاه/کرمانشاه شهرک تعاون -بین ایستگاه 2و 3 - بین بیمه کوثر و سینا بام سطح فعالیت ۲
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی

جدیدترین کاتالوگ ها

همه کاتالوگ های تجهیزات پزشکی
همه کاتالوگ های تجهیزات پزشکی
متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.