منوی اصلی

جدیدترین محصولات

جدیدترین مقالات مدیرنس

استاندارد اپتیک و دستگاه های اپتیکی - میکروسکوپ های جراحی - قسمت 1: الزامات و روش های آزمون INSO-17706-1

استاندارد میکروسکوپ ها- فواصل تصویری مرتبط با صفحات مرجع مکانیکی - قسمت ۲: سامانه های نوری اصلاح شده در بینهایت INSO-17705-2

استاندارد میکروسکوپها- فواصل تصویری مرتبط با صفحات مرجع مکانیکی - قسمت ۱: طول لوله ۱۶۰ میلی متر INSO-17705-1

استاندارد وسایل چرخشی دندانپزشکی- وسایل ساینده INSO-17704

استاندارد میکروسکوپها نشانه گذاری عدسیهای شیئی و چشمی INSO-17703

استاندارد دندانپزشکی - صیقل دهنده های چرخشی INSO-17645

آخرید ویدیوها