adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!
bg
 • 500
 • 707
 • 20
 • 1
 • 0.06
 • true
 • true
 • true
 • true
 • true
 • true
 • true
 • https://medirence.com/source/comsroot/companies/KMT/pdf/untitled.pdf
 • 1
 • auto

توضیحات کاتالوگ شرکت خسرو مدیسا طب

کاتالوگ شرکت خسرو مدیسا طب

محصولات خسرو مدیسا طب در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل موارد زیر است:
آندوسکوپی
ارائه دهنده طیف وسیعی از تجهیزات و ابزارهای کم تهاجمی همگام با دانش روز جهان به همراه ارائه آموزش های تخصصی برای پزشکان و کادر درمان

فیزیوتراپی

ارائه دهنده فن آوریهای روز جهان در حوزه های توانبخشـی، فیزیوتراپی و طب فیزیکی با بهره گیری از تیمی کارآزموده از پزشکان و مهندسین پزشکی

قلب و عروق
ارائـه دهنـده محصـوالت و راهکارهـای نوآورانـه در درمان و کاهش آسـیب های ناشـی از عارضه های قلبی و عروقی تشخیصی،

چشم پزشکی، گوش، حلق و بینی

ارائه طیف گسترده ای از آخرین تجهیزات تخصصی گوش، حلق، بینی و چشم پزشکی با هدف کمک به تشخیص دقیق بیماریها و انتخاب روش های صحیح درمانی

بیمارستانی و اتاق عمل

ارائه دهنده طیف کاملی از به روز ترین تجهیزات و سیسـتم های بیمارسـتانی با تکیه بر دانش و تجربه تیمی کارآزموده و معتبرترین کمپانی های جهان

دندانپزشکی

بنیـان گـذار فصلـی نو در حوزه دندانپزشـکی با سـابقه بیـش از دو دهه در ارائـه آموزش های حرفه ای، برگزاری سمینارهای آموزشی، کارگاهها و کنگره های تخصصی.

سلامت آب و مدیریت حوادث غیرمترقبه

ارائـه دهنـده راهکارهـای نوین در حوزه سلامت آب شـرب به همراه فعالیت های گسـترده در شاخه بهداشت و درمان مدیریت بحران
 

سلامت خانواده

توسـعه دهنـده فرهنـگ خود- مدیریتـی از طریق ارائه دسـتگاه های دقیق انـدازه گیری عالئم حیاتی در راستای پایش و مراقبت بیماری های غیرواگیر و محصوالت مراقبت از کودک.
 

دارویی و مکمل های غذایی-ورزشی
نامی مطمئن در صنعت محصوالت دارویی، ارائه موثرترین مکمل های ورزشی و غذایی.
 

زیبایی
پیشگام در ارائه محصوالت مصرفی زیبایی برای جوان سازی پوست و معرفی فن آوری های روز دنیا در زمینه تناسب اندام و مدیریت وزن.
 

تولیدی
تولیـد داخلـی تجهیزات و ملزومات حوزه سلامت با هدف انتقال فـن آوریهای روز جهان به کشور. اینک با آگاهی از فرصت های پیش رو، هم راستا با اهداف بلند مدت توسعه سالمت، در مسیر صادرات قدم برمی داریم.

دیگر کاتالوگ های شرکت

کاتالوگ های مرتبط

شرکت خسرو مدیسا طب ۰۲۱۴۱۷۳۵
متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.