adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!
فیلتر های اعمال شده:
  جستجو:
  شرکت ها

  جدیدترین محصولات

  کارتریج فیلتر دیالیزمعرفی محصولات

  کارتریج فیلتر دیالیز (dialysis blood filter cartridge)

  کارتریج فیلتر خون می تواند یک جزء جزئی از خون را به طور موثر در غلظت بالا جمع آوری کند، شامل یک ماده فیلتر کننده خون و یک نگهدارنده حاوی مواد تصفیه کننده خون و دارای ورودی خون و خروجی فیلتر است که در آن یک آنتی بادی یا یک آنتی ژن روی خون ثابت میشود.

  کارتریج فیلتر دیالیز
  کارتریج فیلتر خون دیالیز برای مثال کارتریج همپرفیوژن توانایی جذب سموم ماکرومولکولی و توکسوئیدهای اتصال دهنده پروتئین را در بدن بیماران مبتلا به بیماری حاد کلیوی دارد.

  کارتریج های هموپرفیوژن ستون های حاوی رزین زیست سازگاری هستند که جاذب مولکول های نامناسب در گردش خون از جمله موارد زیر می باشند:

  - درمسمومیت های دارویی درنتیجه عبور دادن خون از ستون کارتریج هموپرفیوژن داروی مسبب مسمومیت دارویی توسط رزین موجود در این ستون جذب شده و موجب بهبودی حال بیمار می شود.

  - در بیماران دیالیزی که به طور مرتب دیالیز می شوند فیلتر دیالیز توانایی برداشت ماکرومولکول های سمی موجود در گردش خون را ندارد با استفاده از کارتریج هموپرفیوژن حین دیالیز این ماکرومولکول ها توسط کارتریج هموپرفیوژن برداشته می شده و درنتیجه عدم عدم تجمع این ماکرومولکول ها در گردش خون بیمار دیالیزی ،بیمار احساس بهبودی بیشتری می کند.

  - در بیماری های خودایمنی مانند بیماری لوپوس که اتوآنتی بادی ها به بافت های خود بیمار آسیب می رسانند استفاده از کارتریج های هموپرفیوژن موجب برداشت اتوآنتی بادی ها شده و از شعله ور شدن بیماری ممانعت می گردد و اگر بیمار در فاز حاد باشد استفاده از کارتریج های هموپرفیوژن موجب بهبودی بیمار می شود.

  - در بیماران با نارسایی کبد که برداشت و دفع بیلی روبین از گردش خون توسط سلول های کبدی مختل است. استفاده از کارتریج های هموپرفیوژن در برداشت بیلی روبین مازاد گردش خون کمک کننده است.

  - در بیماران باسپسیس (عفونت خون ناشی از وجود باکتری) استفاده از کارتریج هموپرفیوژن موجب برداشت کمپلکس های آنتی ژن

  - آنتی بادی و همچنین برداشت باکتری بیماری زا می شود.

  متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.