منوی اصلی

ads دوره های تخصصی بازرگانی تجهیزات پزشکی، با هدف انتقال تجارب حرفه ای آغاز شد!

جدیدترین محصولات

پروتز پاتلا فمورالمعرفی محصولات

 پروتز پاتلا فمورال (Patello-femoral prosthesis)

پروتزهای پاتلا فمورال به منظور جایگزینی سطح دیستال فمور در محل مفصل طراحی شده اند. این پروتزها جایگزینی جزئی مفصل زانو را امکان پذیر می سازند و معمولا متشکل از یک کلاهک فلزی که از یک سمت فمور به طور محکم قرار می گیرد و در سر محدب به مفصل متصل می شود. این پروتزها با استفاده از سیمان اورتوپدی (اپوکسی) به استخوان متصل می شوند و در مواردی که از سیمان استخوانی استفاده نمی شود، پروتز در انتهای استخوان فمور که قبلاً شیارهایی در آن ایجاد شده است، فشار داده شده و توسط ایجاد اصطکاک در محل خود باقی می ماند. این پروتزها در بیمارانی که از اوستئوآرتریت یا روماتوئید آرتریت یا بیمارنی که تحت ضربه قرار گرفته اند(شکستگی) به کار می رود.

متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.