منوی اصلی

  • کاتالوگ کتتر همودیالیز Arrow ایران فارمیس شرکت ایران فارمیس

    کاتالوگ محصولات همودیالیز Arrow شرکت ایران فارمیس شامل: کتترهای همودیالیز دائم با سر متقارن Arrow-Clarke VectorFlow کتترهای همودیالیز دائم با تکنیک جایگذاری Retrograde Tunneling کتترهای همودیالیز دائم با تکنیک جایگذاری Antegrade Tunneling...

  • کاتالوگ محصولات مراقبت قلبی teleflex شرکت ایران فارمیس

    کاتالوگ محصولات مراقبت قلبی teleflex ایران فارمیس شامل دستگاه بالن پمپ Arrow، کتترهای بالون پمپ Arrow، شیت های استاندارد Arrow، شیت های شریانی فنر Arrow، سیستم لیگاسیون فلزی Weck، پانچ آئورت لبه الماسی Pilling، اسپیرومتر Hudson RCI...

متشکریم، نظر شما ثبت شد