adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!
bg
 • 500
 • 707
 • 20
 • 1
 • 0.06
 • true
 • true
 • true
 • true
 • true
 • true
 • true
 • https://medirence.com/source/comsroot/companies/zarifpolymer/catalogue/zarifpolymer-lab-product-catalogue.pdf
 • 1
 • auto

توضیحات کاتالوگ محصولات آزمایشگاهی ظریف پلیمر سپاهان

در این کاتالوگ محصولات آزمایشگاهی شرکت ظریف پلیمر سپاهان با برندهای بکر و 37 درجه قرار دارد. این کاتالوگ شامل 18 صفحه میباشد و محصولاتی نظیر: یورین باتل آسان ریز بکر، یورین باتل 37 درجه، استول باتل در هر دو برند نام برده شده، لوله آزمایش قابل ارائه در هر دو برند، درپوش لوله آزمایش قارچی و درپوش لوله ازمایش ساده، رک لوله آزمایش 16، ظرف ادرار 24 ساعته، پتری دیش در آن شرح داده شده است.

از محصولات دیگری که در این کاتالوگ آمده است میتوان به اپلیکاتور آزمایشگاهی در هر دو برند بکر و 37 درجه، سرویکس براش، کاست بافت پاتولوژی درب دار و میکروتوب اشاره کرد.

دیگر کاتالوگ های شرکت

محصولات داخل کاتالوگ

محصولات براش سیتولوژی دهانه رحم
شرکت ظریف پلیمر سپاهان ۰۳۱-۵۲۵۲
متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.