adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!

راهنمای خرید فريم استریوتاکتیک سر

راهنمای خرید فريم استریوتاکتیک سر
۱۲ آبان ۱۳۹۷
  • ۰
  • ۱۶۹۶

ملاحظات خرید فريم استریوتاکتیک سر

فريم های استریوتاکتیک سر باید برای تعدادی از فرایند های بالینی، از جمله رادیو سرجری، جراحی مغز و اعصاب، میکروسرجری و بیوپسی ها مناسب بوده و باید با بسیاری از سیستم های تصویربرداری مانند CT، MRI، PET و اشعه ایکس سازگار باشند. فریم های سر باید سبک باشند، حدود 1 کیلوگرم و برای استفاده با رزونانس مغناطیسی از مواد غیر مغناطیسی (به عنوان مثال، آلومینیوم، تیتانیوم) ساخته شوند. مرکز قوس یا سیستم قوس محور هدف باید امکان روشهای نزدیک شدن جانبی، موازی، خلفی، هیپوفیز و سایر روش ها را داشته باشد. بروشهایی برای تایید رسیدن رسیدن باید در دسترس باشند و دستگاه باید دارای محدوده عمودی ≥150 میلی متر، محدوده جانبی ≥ 160 میلی متر و محدوده جلو-عقب ≥170 میلی متر برای ارزیابی هدف باشد. منابع تابش در یک سیستم استریوتاکتیک اختصاصی گاما باید از بیش از 190 منبع کبالت 60 کپسولی استفاده کنند. همچنین سیستم باید دارای کولیماتورهای تنگستن با قطر 4 تا 18 میلی متر باشد. هدفریم های سیستم باید سازه آلومینیومی غیرمغناطیسی بوده و با تمام سیستم های تصویربرداری مقطعی سازگار باشند. سیستم های رادیوسرجری تخصصی شتابدهنده (لیناک) باید 6 مگا ولت فوتون انرژی داشته باشند، گرچه در سیستم هایی که امکان اضافه کردن اتصالات دارند میتوان تا 20 مگاولت انرژی داشت.

stereotactic-frame

تجهیزات تحویل دارودر لیناک های اختصاصی باید روی زمین یا دیوار نصب شده باشند و دقت هم مرکزی 0.5 میلیمترداشته باشند. در حالی که، سیستم تحویل درمان که بر روی لیناک نصب می شوند باید دارای دقت هم مرکزی 1 میلیمتری باشند. هر دو نوع سیستم های استریوتاکتیک رادیوسرجری مبتنی بر لیناک باید با روش های تصویربرداریCT، X-rayو MRI با فریم های قابل جابجایی سازگار باشند. سیستم های طراحی درمان باید دارای حافظه آرشیو اطلاعات قابل جدا شدن یا حافظه مرکزی و نیز اسکنر فیلم، مانیتور رنگی، صفحه کلید و ماوس باشند. همچنین برنامه طراحی گرافیکی، سازگاری تصویربرداری دیجیتال و ارتباطات در پزشکی (DICOM) و محاسبه دوز و امکانات آنالیز باید در دسترس باشند.

خرید فريم استریوتاکتیک سرقبل از خرید یک هد فریم استریوتاکتیک، یک سیستم دیوسرجری بر پایه شتابدهنده یا یک سیستم رادیوسرجری استریوتاکتیک گاما ، خریداران باید تعداد و نوع فرایندهای آتی مورد نظر، هزینه های نیروی انسانی و شرایط نصب را در نظر بگیرند. شتابدهنده ها نیاز به اتاق های به شدت محافظت شده، اتاق کنترل مجزای خارج از اتاق درمان و اتاق طراحی درمان دارد. اجزای اصلی لیناک (به عنوان مثال، راهنمای امواج ، فک های کولیماتور) ممکن است پس از 7 تا 10 سال به علت استهلاک قابل توجه نیاز به جایگزینی یا بازسازی مجدد داشته باشند. سیستم های گاما خود محافظت شده هستند؛ به همین دلیل الزامات محافظتی اتاق آنها کمتر از الزامات محافظتی برای لیناک است. با این حال، به دلیل اینکه سیستم های گاما به شدت سنگین هستند، ممکن است الزامات راه اندازی دیگری نیز وجود داشته باشد. نصب یک سیستم گاما همچنین نیاز به روش خاصی برای بارگذاری منابع 60Co و نیز جایگزینی منبع پس از 7 تا 10 سال دارد. اصلاح یک لیناک موجود برای استفاده رادیو جراحی شامل خرید یک سیستم اضافی سازگار با شتابدهنده بیمارستان است و همچنین برنامه طراحی درمان مخصوص رادیوسرجری. تغییر شتابدهنده و انجام فرایندهای کنترل کیفیت ضروری ،در هر بار استفاده از سیستم برای رادیوسرجری می تواند تا دو ساعت طول بکشد، که ممکن است باعث کاهش در تعداد بیماران و کیفیت اثربخشی درمان آنها دارد ، هم در مورد رادیوسرجری و هم در مورد رادیوتراپی.

فريم استریوتاکتیک سر

کدهای UMDNS مرتبط با فريم استریوتاکتیک سر :

13727- فريمهای سر استریوتاکتیک

27308- سیستم های استریوتاکتیک، با گاید فریم،رادیوسرجری

17641- سیستم های استریوتاکتیک، با گاید فریم،رادیوسرجری،گاما

27319- سیستم های استریوتاکتیک، با گاید فریم،رادیوسرجری،شتابدهنده خطی

18178- سیستم های استریوتاکتیک، با گاید فریم،رادیوسرجری،جراحی، داخل جمجمه

26629- سیستم های استریوتاکتیک، با گاید تصویر،رادیوسرجری، شتابدهده خطی

 

تدوین و ترجمه: مهندس مریم رحیمی نیارکی


نظرات کاربران

مقالات مشابه

 دوره های آموزشی کاربردی بازرگانی تجهیزات پزشکی

جدیدترین محصولات

همه محصولات تجهیزات پزشکی

شرکت های تجهیزات پزشکی

همه شرکت های تجهیزات پزشکی

آخرین ویدیو ها

همه ویدیو های تجهیزات پزشکی
شرکت مدیرنس ۰۲۸-۳۳۸۳۰۰۰۰
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی ۰۲۸-۳۳۸۳۰۰۰۰ داخلی ۲۰۴
متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.