نمونه سوالات آزمون مسئولين فنی مراکز درمانی-تولید تجهیزات پزشکی

نمونه سوالات آزمون مسئولين فنی مراکز درمانی-تولید تجهیزات پزشکی

در این بخش نمونه سوال های مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی مختص واردکنندگان و تولیدکنندگان و مراکز درمانی، قرار داده شده است. جواب های تقریبی آزمون نیز بر روی سوالات قرار داده شده است. شایان ذکر است که این سوالات صرفا جهت آشنایی شما با نحوه سوالات آزمون بوده و توصیه میشود برای آزمون اصلی حتما از جزوات اساتید اداره کل تجهیزات پزشکی استفاده شود.

تعدا این سوالات 75 عدد میباشد که برخی از این سوالات در ذیل آورده شده است:

 • کدامیک از جریان های ذیل در تجهیزات پزشکی جریان نشتی محسوب نمیشود؟
 • انجام کدامیک از ازمون های ایمنی الکتریکیدر کنترول کیفی الزامی است؟
 • میزان خسارتی که جریان برق هنگام عبور از بدن به انسان وارد میشود به کدام یک از
 • عوامل زیر وابسته نیست؟
 • مقدار مجاز جریان نشتی بیمار برای کدامیک از انواع قسمت های کاربردی کمتر است؟
 • کدام گزینه بیانگر مقادیر مجاز جریان نشتی زمین میباشد؟
 • طبقه بندی تجهیزات پزشکی از نظر حفاظت دربرابر برق گرفتگی چگونه است؟
 • کدامیک از اقدامات ذیل ازجمله اقدامات حفاظت دربرابر برقگرفتگی نمیباشد؟
 • دستگاه پزشکی که دارای قسمت کاربردی در تماس با بدن بیمار باشدو جریان الکتریکی به بدن بیمار اعمال میکند دارای قسمت کاربردی با طبقه حداقل.....میباشد.
 • کدام مورد از اهداف تشکیل کمیته تجهیزات پزشکی نمیباشد؟
 • در مورد وسیله ی پزشکی که به عنوان نمونه ازمایشگاهی موفق به اخذ تاییدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی شده است.......

دفترچه کامل را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید.


نظرات کاربران

جدیدترین محصولات

شرکت های تجهیزات پزشکی

متشکریم، نظر شما ثبت شد