کارگاه آموزشی مدیریت راه هوایی

کارگاه آموزشی مدیریت راه هوایی

دپارتمان بیهوشی شرکت  مدیسا رایا درمان، یکی دیگر از بخش های مهم و فعال می باشد که کارگاه های آموزشی تاثیرگذاری را برای مخاطبین خود برگزار می نماید.

دوم ماه اسفند 1398 شرکت  مدیسا رایا درمان، یکی از زیرمجموعه های گروه خسرومدیسا طب و نماینده انحصاری کمپانی      KARL STORZ   در ایران، میزبان متخصصین طب اورژانس  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مرکز آموزشی خسرو مدیسا طب بودند. کارگاه در دو بخش تئوری و عملی که توسط استاد اردا کیانی فوق تخصص ریه دانشگاه شهید بهشتی و ریاست شاخه اینترونشن انجمن ریه  برگزار گردید  و مخاطبین به طور عملی با این تجهیزات بر روی مولاژ کار کردند.


منبع خبر : خسرو مدیسا طب

نظرات کاربران

نمایشگاه های شرکت

شرکت خسرو مدیسا طب
شماره تماس
متشکریم، نظر شما ثبت شد