adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!
فیلتر های اعمال شده:
  جستجو:
  شرکت ها
  حیطه کاربرد
  نوع عملکرد
  تعداد شکن ها
  تیلت
  کشور سازنده
  تاییدیه های بین المللی

  جدیدترین محصولات

  جدیدترین شرکت ها

  تختمعرفی محصولات

  تخت بیمارستانی (Hospital bed)

  تخت بیمارستان دارای یک سطح راحت جهت حفظ و نگهداری بدن در حالت دراز کش طراحی شده است. تختها نوعا دارای یک سطح یا ساپورت افقی جهت قرار گرفتن تشک (ساده و یا فنر دار) می باشند. همچنین آنها ممکن است دارای بدساید هایی در ابتدا و انتها و نرده های جانبی باشند. تخت ها اساسا در مراکز بهداشتی درمانی (مانند بیمارستان و یا خانه سالمندان مورد استفاده قرار می گیرند.تختهای با ارتفاع و عرض ثابت و تختهای با ارتفاع قابل تنظیم (با استفاده از مکانیزم های هیدرولیکی، الکتریکی و مکانیکی) موجود می باشند. بعضی از تخت ها جهت ایجاد شرایط خاص مانند اعمال فشار متناوب، زایمان، و انجام فرایندهای رادیو گرافی در نظر گرفته می شوند.

  متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.