منوی اصلی

اصول عملکرد پت اسکن

پت اسکن تصاویر سه بعدی از بدن ایجاد می کند. این کار را با استفاده از ردیاب های رادیواکتیو انجام می دهد ،که معمولاً از طریق تزریق وریدی به بیمار تزریق می شوند....

ردیاب ها از مولکول های حامل تشکیل شده اندکه پیوند محکمیبا یک اتم رادیواکتیو دارند ، به نام ایزوتوپ.  حامل می تواند با پروتئین ها یا قندهای خاص موجود در بدن بر هم کنش داشته یابه آنها متصل شود.

مولکول حامل مورد استفاده ذبه درخواست پزشک بستگی دارد. اگر او به سرطان مشکوک باشد یا بر رشد سرطان تشخیص داده شده نظارت کند،ممکن است از FDG استفاده کند ، یک شکل اصلاح شده از گلوکز ، که جذب بافت می شود .

هنگامی که بافت ها مقدار زیادی گلوکز را جذب می کنند ، ممکن است نشان دهندهتومور سرطانی باشد. تابش از ردیاب ها خطر کمی رابرای بیمار ایجاد می کنند چرا که سریعا از بدن خارج می شوند.

ایزوتوپ ذرات کوچکی به نام پوزیترون تولید می کند که با الکترون های اطراف برهم کنش دارند. این برهم کنش منجر به نابودی کامل هر دو ذره می شود و دو فوتون آزاد می شوند که در جهت های مخالف سرعت می گیرند. دتکتورهای موجود در پت اسکنر این فوتون ها را اندازه گیری می کنند و از این اطلاعات برای ایجاد تصویری از توزیع FDG در بدن استفاده می کنند.
 

نظرات کاربران

جدیدترین محصولات

شرکت های تجهیزات پزشکی

متشکریم، نظر شما ثبت شد