منوی اصلی

اولتراسوند چگونه کار میکند؟

ترسندیوسر چیست؟

قلب اکثر سیستم های اولتراسوند دستگاهی به نام ترنسدیوسر است که از آرایه ای از کریستال های پیزوالکتریک استفاده می کندزمانی که سیگنال الکتریکی اعمال می شود.

یک کریستال پیزوالکتریک ارتعاش می کند و امواج صوتی فرکانس بالایی تولید می کند که آنها را اولتراسوند می نامیممهمتر از آن، این نوع کریستال به صورت معکوس نیز کار می کند ومی تواند در صورت شناسایی امواج صوتیفرکانس بالا ،سیگنال های الکتریکی تولیدکند.

زمانی که یک ترنسدیوسیر امواج اولتراسوند را به سمت بدن می فرستد آنها از پوست عبور کرده و واردآناتومی داخلی می شوند با برخورد امواج با بافت هایی که ویژگی ها و تراکم های مختلف دارند. آنها اکوهایی را ایجاد می کنند که به سمت کریستال پیزوالکترباز می گردند. این عمل بیش از هزار بار در ثانیهاتفاق می افتداکوهای برگشتیبه سیگنال های الکتریکی تبدیل می شوندو یک کامپیوتر بر اساس وضعیت آناتومیک و قدرت اکوهای برگشتی،آنها را به نقاط روشنی در تصویر تبدیل می کند.

یک ترنسدیوسر پزشکی شامل آرایه بزرگی از کریستال ها است که تولید یک مجموعه ازخطوط تصویری را امکان پذیر می کندکه در کنار هم یک فریم تصویر کامل به نام سونوگرام را ایجاد می کنند. همچنین ، همه کریستال ها به طور مکرر و به همین ترتیب بارها فعال می شوند تا در حدود 20 بار در ثانیه یک قاب تصویر کامل تشکیل شود. به این صورت، حرکت در زمان واقعی در تصویر اولتراسوند نمایش داده می شود.
 

نظرات کاربران

جدیدترین محصولات

شرکت های تجهیزات پزشکی

متشکریم، نظر شما ثبت شد