adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!

استاندارد اطلاع رسانی پزشکی - شناسنامه (کارت الکترونیک سلامت - قسمت دوم: اشیاء متداول ISIRI-10243-2

استاندارد اطلاع رسانی پزشکی - شناسنامه (کارت الکترونیک سلامت - قسمت دوم: اشیاء متداول ISIRI-10243-2
۲۷ مهر ۱۳۹۹
  • ۰
  • ۳۵۲

پیش گفتار

استاندارد " اطلاع رسانی پزشکی - شناسنامه (کارت الکترونیک سلامت - قسمت دوم: اشیاء متداول "که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه وتدوین شده و در یکصد و شصت و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ 1386 / 12 / 27 مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردتوجه قرار خواهد گرفت . بنابراین ، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد .

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

1- ISO 21549-2 : 2004 – Health Informatics – Patient healthcard data- part 2 : Common Objects

مقدمه

این استاندارد یکی از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 10243 است . با افزایش دسترسی ، و رشد کیفیت خدمات اورژانسی ، تقاضا برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در جامعه و در منزل ، افزایش یافته است . این امر موجب توسعه و استفاده روزافزون از سامانه های ذخیره سازی اطلاعات قابل حمل شده است . چنین ابزار هایی ، به منظور دستیابی به اهداف مختلفی از جمله تشخیص سریع بیماری از طریق دسترسی به سوابق پزشکی قابل حمل و ارتباط با سامانه های نظارتی ، مورد استفاده قرار می گیرند .

عملکرد چنین ابزارهایی ، حمل و ارسال اطلاعات هویتی بین خودشان و دستگاههای دیگر است ؛ بنابراین در طول نیمه عمر عملیاتی این ابزارها ، امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات موجود در آنها به وسیله دستگاههای مختلف با فن آوریها و قابلیتها و کارآیی متفاوت ، وجود دارد .

امروزه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، به طور روزافزون به چنین ابزارهای خودکار شناسایی وابسته است . برای مثال ، نسخه ها ممکن است خودکار باشد و در تعدادی از مراکز مجهز ، قابل بازخوانی بوسیله کامپیوتر بوده وتبادل اطلاعات انجام گیرد . بیمه های خدمات بهداشتی و درمانی و نمایندگیهای آنها که درگیر مراقبتهای بهداشتی بین منطقه ای هستند ، برای باز پرداخت هزینه خدمات خود ممکن است نیازمند تبادل اطلاعات بین ابزارهای غیر مشابه باشند .

ظهور دستگاههای پشتیبانی و بانک اطلاعاتی قابل دسترسی از راه دور ، منجر به تولید و استفاده از ابزارهای شناسایی توسط کادر بهداشتی و درمانی شده است ، که همچنین قابلیت اجرای عملکرد امنیتی و انتقال امضای دیجیتالی را به سامانه های خدمات بهداشتی درمانی دوردست از طریق شبکه ، دارد.

با افزایش استفاده از کارتهای الکترونیکی اطلاعاتی برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی ، نیازمندی به استفاده از قالب داده ای استاندارد شده برای تبادل اطلاعات احساس می شود .

داده های مربوط به شخص که به وسیله شناسنامه سلامت حمل می شود ، می تواند به سه نوع دسته بندی شود : الف ) داده های شناسایی: شامل داده های مربوط به خود ابزار و داده های مربوط به صاحب آن ( هویت شخص دارنده شناسنامه )

یادآوری - شناسنامه (کارت الکترونیک سلامت ، بالقوه حاوی داده های مربوط به خود ابزار و داده های مربوط به صاحب آن باشد و علاوه بر آن ممکن است اطلاعات بالینی و مدیریتی هم داشته باشد .

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ویژگی های مربوط به محتوی و ساختار اشیاء عمومی برای ساختن یا ارجاع به دیگر اشیاء داده موجود که بر روی شناسنامه (کارت الکترونیک سلامت شخص استفاده می شوند ،می باشد .
این استاندارد در شرایطی که چنین داده هایی بر روی شناسنامه سلامت با ابعاد فیزیکی مطابق با کارتهای 1-ID تعریف شده در استاندارد 7810 ISO / IEC ، ثبت شده یا به وسیله آن انتقال داده می شوند ، کاربرد دارد .

این قسمت از استاندارد ساختار اساسی داده را تعریف می کند اما مجموعه های داده ای ذخیره شده روی دستگاه را مشخص یا محدود نمی کند .

جزئیات کارکردها و ساز و کارهای خدمات ذیل جز اهداف این قسمت از استاندارد نمی باشد ( گرچه ساختار آنها می تواند با اشیاء داده ای مناسب ، که در جاهای دیگر مشخص شده اند، لحاظ گردد ):

- رمز گذاری داده های متنی خام .

- وظایف امنیتی و خدمات مرتبط با آن ، که ممکن است به وسیله کاربران کارتهای داده ای ، بسته به کاربردهای خاص مشخص گردد ( برای مثال: محفاظت از محرمانگی داده ها، یکپارچگی داده ها و تصدیق هویت اشخاص و تجهیزات مربوط به این وظایف آنها مشخص شود).

- خدمات کنترل دسترسی ، ممکن است به استفاده فعال از برخی انواع کارت داده ای مثل کارتهای ریزپردازنده ، بستگی داشته باشد .

- فرایندهای صدور و راه اندازی کارت ( که موجب فعال سازی و شروع عملیاتی هر کارت داده ای می گردد و متعاقب آن کارت داده ای برای ایجاد ارتباط و ارسال داده آماده می شود ). موارد زیر نیز خارج از دامنه کاربرد این استاندارد قرار می گیرند :

- راه کارهای فیزیکی یا منطقی برای کار کرد عملی انواع خاص کارت داده ای .

- چگونگی پردازش پیام در مراحل بعدی در بین ابزار واسط میان دو سامانه .

- شکلی که داده ها برای استفاده در خارج از کارت ، به خود می گیرند : یا روشی که چنین داده هایی به صورت قابل رؤیت بر روی کارت داده ای یا جاهای دیگر ، نمایش داده می شوند .

ادامه این استاندارد را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.


منبع محتوا : سازمان ملی استاندارد
نظرات کاربران

مقالات مشابه

 دوره های آموزشی کاربردی بازرگانی تجهیزات پزشکی

جدیدترین محصولات

همه محصولات تجهیزات پزشکی

شرکت های تجهیزات پزشکی

همه شرکت های تجهیزات پزشکی

آخرین ویدیو ها

همه ویدیو های تجهیزات پزشکی
شرکت مدیرنس ۰۲۸-۳۳۸۳۰
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی ۰۲۸-۳۳۸۳۰ داخلی ۲۰۴
متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.