نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولید-واردات

نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولید-واردات

در این بخش نمونه سوال های آزمون مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی مختص واردکنندگان و تولیدکنندگان که به صورت آتلاین برگزار شده، قرار داده شده است. جواب های تقریبی آزمون نیز بر روی سوالات قرار داده شده است. شایان ذکر است که این سوالات صرفا جهت آشنایی شما با نحوه سوالات آزمون بوده و توصیه میشود برای آزمون اصلی حتما از جزوات اساتید اداره کل تجهیزات پزشکی استفاده شود.

این آزمون شامل 90 سوال، چهار گزینه ای است که باید در مدت زمان 60 دقیقه پاسخ داده شود، دارای نمره منفی نمی باشد. برخی از سوالات را در ذیل میتوانید مشاهده کنید:

  • براساس آیين نامه تجهيزات پزشکی، واردات و ترخيص نمونه موقت تجهيزات پزشکی جهت شركت در نمایشگاه چگونه است؟
  • براساس آیين نامه تجهيزات پزشکی، هدف از تشکيل "كميسيون قيمت گذاری" چيست و كداميک از حوزههای ذكر شده
  • عضو كميسيون مذكور میباشند؟
  • باتوجه به آیين نامه تجهيزات پزشکی، كدام گزینه صحيح می باشد؟
  • براساس آئين نامه تجهيزات پزشکی، مسئوليت صحت و انطباق كليه اسناد و مدارک ارائه شده به اداره كل تجهيزات پزشکی با

دفترچه کامل را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید.


نظرات کاربران

جدیدترین محصولات

شرکت های تجهیزات پزشکی

متشکریم، نظر شما ثبت شد