adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!

استاندارد ملی تجهیزات پزشکی | سیستم های هشدار دهنده در تجهیزات الکتریکی پزشکی (ISIRI 3368-1-8)

استاندارد ملی تجهیزات پزشکی | سیستم های هشدار دهنده در تجهیزات الکتریکی پزشکی (ISIRI 3368-1-8)
۰۵ دی ۱۳۹۷
  • ۰
  • ۳۷۳۵

قسمت 1-8 از استاندارد ملی الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات پزشکی

الزامات عمومی برای ایمنی و عملکرد ضروری - استاندارد جنبی : سیستم های هشدار دهنده در تجهیزات الکتریکی پزشکی و سیستم های الکتریکی پزشکی الزامات عمومی، آزمون ها و راهنما که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصد و شصت و ششمین جلسه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ 86/25/12 مورد تصویب قرار گرفته است.

اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و الزامات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردهای ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استانارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

IEC 60601-1-8: 2006, Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

فایل کامل این استاندارد، مختص مسئولین فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید.


نظرات کاربران

مقالات مشابه

 دوره های آموزشی کاربردی بازرگانی تجهیزات پزشکی

جدیدترین محصولات

همه محصولات تجهیزات پزشکی

شرکت های تجهیزات پزشکی

همه شرکت های تجهیزات پزشکی

آخرین ویدیو ها

همه ویدیو های تجهیزات پزشکی
شرکت مدیرنس ۰۲۸-۳۳۸۳۰۰۰۰
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی ۰۲۸-۳۳۸۳۰۰۰۰ داخلی ۲۰۴
متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.