adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!

استاندارد آئین کار اصول طراحی و تجهیز اماکن عمومی برای معلولین جسمی - حرکتی ISIRI 3094

استاندارد آئین کار اصول طراحی و تجهیز اماکن عمومی برای معلولین جسمی - حرکتی ISIRI 3094
۲۴ مهر ۱۳۹۹
  • ۰
  • ۵۷۱

پیشگفتار

آئین کار اصول طراحی و تجهیز اماکن عمومی برای معلولین جسمی - حرکتی که بوسیله کمیسیون فنی اصول طراحی و تجهیز اماکن عمومی برای معلولین جسمی - حرکتی تهیه و تدوین شده و در بیست و هشتمین کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ 69 / 2 / 12 مورد تائید قرار گرفته و اینک به استناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه 1349 به عنوان آئین کار رسمی ایران منتشر میگردد . برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استاندارهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این آئین کارها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراین برای مراجعه به استاندارهای و ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود . در تهیه و تدوین این آئین کار سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتى المقدور بین این آئین کار و آئین کار کشورهای صنعتی و پیشرفتههماهنگی ایجاد شود .

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این آئین کار با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :
1- مهندس قائم گیسو - فضا شهری و معلولین – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران آبان 1367
2- جانسون , چی , اهم - طراحی گذرگاههای مناسب برای معلولین جسمی - حرکتی ترجمه فیروز روشن بین - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران 1366

1) Needs of disabled people in buildings international organizationnal forStandardisation 1982.
2) Leitfaden Zur Vermeidung Der Architekto Nischen Barrieren UndHindernisse 1976
3) Din 18024 Blatt 2 1974
4) RAUM ordnung , Bauwesen und stadtebau 04.017-197
5) Access for disabled people
building requirement 1985

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این آئین کار بیان اصول و مبانی کاربردی در طراحی اماکن عمومی برای معلولین جسمی - حرکتی است تا با استفاده از این ضوابط ضمن حفظ استقلال فردی افراد معلول , موجبات دستیابی آنها به اماکن و خدمات عمومی نیز فراهم گردد .

تعریف و طبقه بندی اماکن عمومی

منظور از اماکن عمومی در این آئین کار , فضاهای همگانی هستند که هر یک از آنها بر اساس نوع عملکرد خود و یکی از انواع خدمات اجتماعی را در اختیار افراد جامعه قرار میدهند و نظر به اینکه در کوتاه مدت با توجه امکانات و تجهیز و مناسب سازی کلیه اماکن عمومی برای افراد معلول نه امکانپذیر است و نه ضروري لذا این اماکن برحسب دو عامل مشخص یکی نیاز و دیگری اولویت مراجعه افراد معلول به شرح ذیل طبقه بندی میشوند :

1 - 2 - کلیه ساختمانهای عمومی از قبیل اماكن مشروحه ذیل که بخشهائی از آنها مورد استفاده همگان قرار میگیرند. برای معلولین نیز باید قابل استفاده باشند :
1 - 1 - 2 - مراکز آموزش عالی نظیر دانشگاهها و مدارس عالی و مراکز فرهنگی نظیر موزهها , تأترها , سینماها و کتابخانههای عمومی .
2 - 1 - 2 - مراکز درمانی شامل بیمارستانها , درمانگاها, كلينيكها و ساختمان پزشكان , آزمایشگاهها و مراکز توان بخشی , حمامهای طبی ( آبهای معدنی ) مراکز اورژانس و کلیه آسایشگاهها .
3 - 1 - 2 - مراکز مذهبی مانند مساجد و مصلی و اماکن دینی سایر اقلیتهای مذهبی
4 - 1 - 2 - مراکز ورزشی شامل مجتمعهای ورزشی و استخرهای شنا و ......
5 - 1 - 2 - پایانههای مسافری شامل : ایستگاههای اتوبوس و راه آهن , فرودگاه , ترمینالهای مسافری و پارکینگهای عمومی و مترو ....
6 - 1 - 2 - مراکز اداری شامل : ساختمانهای اداری بخش دولتی غیر دولتی مانند وزارتخانهها مؤسسات و نهادهای انقلابی و شرکتها
7 - 1 - 2 - مراکز خدماتی - اداری شامل : بانکها و مؤسسات مالی و ادارات و دفاتر پست و تلگراف و تلفن .
2 - 2- سایر ساختمانهای عمومی که رعایت موارد خاص بشرح ذیل در آنها الزامی است
1 - 2 - 2 - مراکز آموزشی غیر دانشگاهی مانند مدارس ابتدائی , راهنمائی و دبیرستانها و مدارس شبانه و هنرستانها و مدارس حرفهای که میبایست طبقه همکف یا ده درصد سطح زیر بنا , برای افراد معلول مناسب سازی شود .
2 - 2 - 2 - مراکز توریستی شامل هتلها و مسافرخانهها و مهمان پذيرها بشرح زیر :
1 - 2 - 2 - 2 - کلیه هتلها تا ظرفیت 25 اتاق , باید یک اتاق قابل دسترسی و استفاده با سرویسهای بهداشتی مناسب برای معلولین داشته باشند . و بهازاء هر 25 اتاق اضافه پیش بینی یک اتاق مناسب دیگر ضروری است. این اتاق باید بطور یکنواخت در بین انواع اتاقها قرار گیرد .
2 - 2 - 2 - 2 - کلیه مسافرخانهها و مهمان پذیرها تا ظرفیت 30 تخت باید یک تخت و یک سرویس بهداشتی مناسب برای استفاده معلولین داشته باشند و بازاء هر 30 تخت دیگر یک تخت با سرویس بهداشتی مناسب اضافه شود .
3 - 2 - 2 - 2 - مراکز اداری شامل وزارتخانهها و ادارات و شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی : باید توجه داشت که این مراکز در بند 3 ردیف الف از نقطه نظر تجهیز بخشهای عمومی برای استفاده ارباب رجوع مورد نظر بوده ولی در این مبحث مسئله اشتغال در نظر میباشد . که در این ارتباط چنانچه هر یک از مراکز اداری که بیش از 20 نفر کارمند و حداقل 400 متر مربع مساحت داشته باشد میبایست برای اشتغال معلولین قابل استفاده شوند .

ادامه این استاندارد را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.


منبع محتوا : سازمان ملی استاندارد
نظرات کاربران

مقالات مشابه

 دوره های آموزشی کاربردی بازرگانی تجهیزات پزشکی

جدیدترین محصولات

همه محصولات تجهیزات پزشکی

شرکت های تجهیزات پزشکی

همه شرکت های تجهیزات پزشکی

آخرین ویدیو ها

همه ویدیو های تجهیزات پزشکی
شرکت مدیرنس ۰۲۸-۳۳۸۳۰۰۰۰
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی ۰۲۸-۳۳۸۳۰۰۰۰ داخلی ۲۰۴
متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.