adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!
فیلتر های اعمال شده:
  جستجو:
  شرکت ها
  نحوه نمایش فشار گازها
  نوع محصول
  آلارم گازهای طبی
  اتصال به سیستم مرکزی

  جدیدترین محصولات

  جدیدترین شرکت ها

  ولو باکس گازهای طبیمعرفی محصولات

  ولو باکس گازهای طبی (Gas Valve)

  ولو باکس مجموعه از چند گیج و شیر گازی برای اندازه گیری و کنترل گازهای طبی هر بخش بیمارستانی است. فشار گازهای ورودی به بخش از طریق این گیج ها قابل مشاهده بوده و در مواقع لزوم میتوان با استفاده از شیرهای گازی میتوان مسیر گاز ورودی به بخش را مسدود کرد. در انواع آتلوگ ودیجیتال وجود داشته و اغلب به صورت ترکیبی با آلارم گازهای طبی استفاده می شود.

  متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.