adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!

استاندارد پینت بال - گلوله های مورد استفاده در ورزش پینت بال - ویژگیها و روش های آزمون INSO-18700

استاندارد پینت بال - گلوله های مورد استفاده در ورزش پینت بال - ویژگیها و روش های آزمون INSO-18700
۰۱ آبان ۱۳۹۹
  • ۰
  • ۲۲۸۰

پیش گفتار

استاندارد "پینت بال - گلوله های مورد استفاده در ورزش پینت بال - ویژگیها و روش های آزمون" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت مهندسی امواج برق پایدار تهیه و تدوین شده است و در چهارصد و شصت و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ 1393 / 06 / 25 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM F1979: 2010, Standard Specification for Paintballs Used in the Sport of Paintball

مقدمه

در راستای تولید گلوله پینت بال با کالیبرهای رایج، مجموعه ای از رهنمودها و روش های انجام آزمون در این استاندارد ارائه شده اند. مجهز کردن تولید کنندگان گلوله پینت بال با استانداردی که موجب افزایش ایمنی در ورزش پینت بال شود از اهداف این استاندارد می باشد.

 هدف و دامنه کاربرد

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات حساس و روش های انجام آزمون گلوله های پینت بال با کالیبرهای رایج می باشد تا بتوان به کمک آنها مناسب بودن گلوله پینت بال جهت استفاده در ورزش پینت بال را تشخیص داد. به علاوه این استاندارد تعیین کننده حداقل هشدارها و برچسب گذاری بسته بندی جهت تضمین استفاده از گلوله های پینت بال به روش ایمن و کاهش ریسک جراحت می باشد.

2 - 1 گلوله های پینت بال غیر تفریحی مثل آنهایی که کاربرد انتظامی، علمی، نظامی یا نمایشی دارند در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی گیرند.

3 - 1 مقادیر بیان شده در واحدهای SI باید به عنوان استاندارد در نظر گرفته شوند. مقادیر ارائه شده درون پرانتزها، تنها جهت اطلاع ذکر شده اند.

4 - 1 این استاندارد، تمام موارد ایمنی را بیان نمی کند. بنابراین وظیفه کاربر استاندارد است تا قبل از استفاده موارد ایمنی و اقدامات بهداشتی مناسب را تامین و محدودیت های اجرایی آن را مشخص نماید.

ادامه این استاندارد را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.


منبع محتوا : سازمان ملی استاندارد
نظرات کاربران

مقالات مشابه

 دوره های آموزشی کاربردی بازرگانی تجهیزات پزشکی

جدیدترین محصولات

همه محصولات تجهیزات پزشکی

شرکت های تجهیزات پزشکی

همه شرکت های تجهیزات پزشکی

آخرین ویدیو ها

همه ویدیو های تجهیزات پزشکی
شرکت مدیرنس ۰۲۸-۳۳۸۳۰۰۰۰
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی ۰۲۸-۳۳۸۳۰۰۰۰ داخلی ۲۰۴
متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.