adsخیلی راحت کارشناس بازرگانی شو!

راهنمای خرید ترمومتر

راهنمای خرید ترمومتر
۲۹ مهر ۱۳۹۷
  • ۰
  • ۱۵۳۷

خلاصه عملکرد ترمومتر

این مقایسه محصول ترمومتر های IRای را شامل می شود که دمای بیمار را با تابش حرارتی آزاد شده از کانال گوش و یا غشا تمپانیک (TM) و پوست (مانند زیر بغل و پیشانی ) اندازه گیری میکند. دمای بدست آمده با سانتیگراد/فارنهایت بر روی صفحه نمایش کریتال مایع (LCD) و یا صفحه نمایش دیود نوری (LED) نشان داده می شود.

ترمومترهای IR به کاربران امکان را می دهد که با وارد کردن یک پروب به داخل کانال گوش یا قرار دادن پروب بر روی یا بالای پوست  دمای بدن را سریع و غیر تهاجمی اندازه گیری کنند. این ترمومتر هیچگونه غشای مخاطی را لمس نمیکنند و میتوانند برای بیماران ناهوشیار یا ناسازگار استفاده شوند. روش بدون استرسی از اندازه گیری دما را برای پرستاران و بیماران مهیا می کند به خصوص زمانی که به جای ترمومتر رکتال استفاده شوند.

 راهنمای خرید ترمومتر

تجهیزات سنتی اندازه گیری دما مانند شیشه/جیوه ای و ترمومترهای الکترونیک در زیر زبان، درون رکتوم ویا زیر بغل استفاده می شوند تا اطلاعات دمای بدن را اندازه گیری کنند. یکی از محدودیتهای استفاده از این نقاط، امکان ایجاد آرتیفکت های دمایی در حفره زیر زبانی ، رکتوم و زیر بفل می باشد( ه توسط خوردن غذاهای گرم و سرد ، تنفس با دهان ، گرمای مصنوعی یا فشار عضلانی ایجاد می سود) و در شرایط خاص باعث عدم ثبت دمای مرکزی درست می شود. ترمومترهای IR در بیشتر موارد ابزار راحتی برای اندازه گیری دما در واحد های اورژانس، اتاق های ریکاوری جراحی و سایر واحدهای مراقبت از بیمار می باشند.

نام های دیگر این دستگاه ها: ترمومترهای  گوشی، ترمومترهای پیشانی، ترمومترهای غشای تمپانیک، ترمومترهای تمپانیک

اصول عملکرد: دو نوع ترمومتری IR وجود دارد : گوش و پوست. ترمومترهای گوشی اندازه گیری را از هر دو قسمت  TM یا دیواره های کانال گوشی داخلی اندازه گیری میکنند. با وجود اینکه ترمومترهای TM دمای خوبی از بدن ارائه می دهند ،بدست آوردن دمای دقیق احتیاج به انجام مانور اتوسکوپی می باشد که می تواند برای بیمار سخت باشد  و مهارت کاربر در اتوسکوپی را نیاز دارد. یک جایگزین معمول ترمومتری TM، ترمومتری گوش می باشد که در آن دمای کانال گوش اندازه گیری می شود.بر خلاف ترمومتری تمپانیک، ترمومترکانال گوش به مانور خاصی نیاز ندارد و بنابراین در مقایسه با ترمومترهای تمپانیک کار با آن ساده تر و راحت تر است. دمای کانال گوش به علت تابش گرمایی کانال گوش به محیط ، پایین تر از دمای ترمومتر TM می باشد. بنابراین ترمومترهای گوشی، از طریق دمای کانال گوش و با استفاده از الگوریتم ها و معادلات مختلف، دمای مرکزی، رکتال یا اورال را بدست می آورد. ترمومتری پوست IR، برای بدست آوردن دمای یک نقطه از پوست استفاده می شود(زیر بغل، شریان تمپورال) استفاده می شود. ترمومترهای پوستی برای خواندن دما ، بازگشت امواج IR در یک نقطه خاص را اندازه میگیرند.فاصله کوتاه بین اندازه گیری ها ( برای مثال 3 ثانیه) به الگوهای دمای سطحی اجازه تشکیل شدن می دهد . ترموترهای IR از یک پروب IR، ندار الکترونیک، یک پردازنده و یک صفحه نمایش LCD یا LED تشکیل می شوند. پروب ها از ترانسدیوسرهای تابش حرارتی و هادی موج تشکیل می شوند. آنها توسط کاورهای پروب استفاده می شوند که بعد از هر بار اندازه گیری دور انداخته می شوند . کاورهای پروب برای ترنسدیوسرهای دمای پوست به صورت اختیاری استفاده می شود.

راهنمای خرید ترمومتر

تابش جمع آوری شده توسط هادی موج، توسط  ترنسدیوسر به سیگنال الکتریکی تبدیل شده و به عنوان دمای خوانده شده نمای داده می شود. یک سنسور پیروالکتریک دمای متوسط بافت را در ناحیه مشخص اندازه گیری می کن. کنترل زمان اندازه گیری تابش IR،  باید توسط مکانیزم شاتر انجام شود. سنسور ترموپیل خوانش پیوسته را انجام داده و اسکنی جهت پبدا کردن بالاترین دما می باشد.از آنجا که ترمومترهای IR به جای اندازه گیری گرمای جذب شده شی و رسیدن به تعادل گرمایی ، دمای IR بازگشتی از منبع را اندازه می گیرند ، دما را در کمتر از پنج ثانیه نشان می دهند.

مشکلات گزارش شده ترمومتر :

رایج ترین مشکل گزارش شده توسط کاربران ترمومتر گوشی IR، اندازه گیری  غیر دقیق و عدم ثبات آن می باشد. مشکلات دقت و بی ثباتی غالبا نتیجه تکنیک متغیر ارائه دهندگان خدمات درمانی می باشد و ناتوانی مراکز درمانی در استاندارد سازی برند ترمومتر مورد استفاده. تکنیک های متغیر سبب اندازه گیری های دمایی متناقض می شوند. همچنین ، زاویه دید وسیع بیشتر ترمومتر های TM، میدان دید بزرگی را سبب می شود که برای اندازه گیری TM بسیار بزرگ است . در واقع ، پروب هاب این دستگاه ها همیشه قادر به "دیدن" غشا نیستند که دلیل آن نیز تکنیک ضعیف کاربر و یا آناتومی یک کانال گوش خاص می باشد. حتی در صورت قرارگیری مناسب ، اکثر ترمومترهای TM دمای TM را به صورت متوسط همراه با دیوار کانال گوش اطراف آن اندازه گیری میکند. در نتیجه معمولا دمای اندازه گیری شده کمتر از دمای TM واقعی برای بزرگسالان می باشد. برای جبران این عامل ها ، تولید کنندگان در نرم افزارشان آفستی به این منظور در نظر گرفته اند. بیستر ترمومترهای گوشی IR دارای آفست های اضافی برای نشان دادن دمای معادل تمپانیک ، مرکزی ، دهانی و یا رکتال نیز می باشند که بر اساس اختلاف بین دمای گوش که توسط دستگاه اندازه گیری شده و دمای این نقاط محاسبه می شوند. بعضی از آفست ها فقط یک عامل اضافی موثر دارند در حالی که سایر آنها مکن است از الگوریتم هایی برای جبران متغیرهای دیفرانسیلی در شرایط تب یا هایپوترمیک استفاده کنند.برای کاهش خطای کاربری بیشتر تولیدکنندگان از محتواهای آموزشی مانند ویدیوکاست ها، دفترچه های راهنما و رفرنس های علمی استفاده می نمایند.

راهنمای خرید ترمومتر

یک مشکل دیگر عدم دقت به دلیل باقیمانده های سرومن (جرم گوش) و ذرات پوست/روغن تشکیل شده روی پروب می باشد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کاربران از پروب های بکبارمصرف استفاده میکنند ویا به دلیل نگهداری یا طراحی نامناسب پروب ها پاره می شوند. آسیب های زیادی در اثر زمین افتادن ترمومترها ایجاد می شود. در حالت ایده ال ، دستگاه نباید با افتادن از ارتفاع چهار پایی بر روی سطح کاشی بتنی آسیب ببیند .

نفوذ ضعیف، هدف گیری نامناسب یا مانع مانند انحنای کانال گوش ، باعث کاهش چشمگیر دمای اندازه گیری شده می شود. همچنین آگاهی از تاثیرات منفی عامل های محیطی مانند هوای سرد بر روی دقت اندازه گیری ترمومترهای گوشی –پوستی بسیار مهم است.

از آنجا که کانال گوش نوزادان به حالت مستقیم بوده و عمق کمتری نسبت به بزرگسالان دارد و برای وارد شدن اکثر پروبهای موجود بسیار باریک است ،میدان دید  در اندازه گیری دمای گوش نوزادان، شامل TM، دیواره کانال گوش و شاید بخشی از پوست سطحی باشد. از آنجا که نوزادان دارای دمای یکنواخت تری نسبت به بزرگسالان می باشند ، با وجود میدان دید بزرگتر باز هم اندازه گیری دقیق و معقولی بدست می آید اما اگر از یک آفست اضافی استفاده شود ممکن است نتیجه بسیار بالا باشد.

ملاحظات خرید ترمومتر

پیشنهاد الزامات لازم برای عملکرد حداقل ترمومترهای IR به شرح ذیل می باشد:

به دلیل طبیعت ساده این دستگاه ها توصیه می شود مراکز خرید خود را بر اساس انتخاب شخصی، استانداردسازی و قیمت انجام دهند.

در حالت کلی ، این ترمومترها باید به کابران اجازه دهند تا دمای بدن را سریع و به صورت غیر تهاجمی اندازه گیری کنند.

این دستگاه ها از یک ترمومتر یک تکه همراه کاور پروب یکبارمصرف تشکیل می شوند( کاور پروب ممکن است به صورت اختیاری در بخش پوست استفاده گردند). یک ترمومتر باید داره حداقل بازه اندازه گیری 26.6 تا 42.2 درجه سانتیگراد( 80 تا 108 فارنهایت ) و دقت اندازه گیری کمتر از 0.2 سانتیگراد باشد.اگر دمای خوانده شده خارج از رنج عملکردی دستگاه باشد باید پیغامی نمایش داده شود. صغحه نمایش باید F یا C ،آلارم باتری کم و دمای بیمار بالا/پایین را نمایش دهد.

این ترمومتر ها باید سبک بوده و نگهداری و حمل آنها آسان باشد. دستگاه باید دارای وسیله ای باشد که بتوان تعداد کافی از کاورهای پروب را در آنها قرار داد تا امکان آلودگی کاهش یابد. کاورهای پروبباید نرم بوده ولبه تیز یا هر مشخصه ای که باعث ناراحتی بیمار شود نداشته باشند. قرار دادن و خارج کردن کاور باید با حداقل تماس کاربر صورت گیرد تا از آلودگی جلوگیری شود.

راهنمای خرید ترمومتر

هر باطری باید حداقل 5000 تست را پوشش دهد. جهت افزایش عمر باتری ، خاموش شدن اتوماتیک بسیار مناسب است. دستگاه های دارای باتری باید از باتری رایجی استفاده کنند و صفحه نمایش نیاز به شارژ باتری را نمایش دهد.

سایر ملاحظات ترمومتر

قبل از تصمیم گیری خریداران باید از محدودیت های ترمومترهای IR مطلع باشند و از تفاوت دمای اندازه گیری شده از کانال گوش یا پوست یا قسمت های سنتی قدیمی مطلع باشند. اولین مزیت ترمومترهای IR فرایند اندازه گیری دمای راحت آنها هم برای پرسنل و هم برای بیماران می باشد (خصوصا زمانی که بیماران نا هوشیار ، ناسازگار و غیر قابل پیش بینی باشند) و همچنین کاهش انتشار عفونت از طریق جلوگیری از انتقال آلودگی. گرچه بیمارستانهایی که از روش فعلی خود راضی هستند نیازی به عجله  برای تغییر رویه به شمت ترمومترهای IR ندارند. البته بیمارستانها دیگر نباید از ترمومتر های جیوه ای استفاده کنند و باید جایگزینی برای آنها پیدا کنند چرا که خطرات تماسی و مشکلات دور ریختن ضایعات آنها در صورت شکسته شدن ترمومتر وجود دارد.کاربر باید بتواند با فعال کردن تست خودکار ترمومتر ، عملکرد آن را تایید کند. مانند سایر تجهیزات مراقبت در منزل، امکان انجام سرویس خانگی برای ترمومترهای IR یک مزیت محسوب می گردد.  دفترچه راهنمای سرویس باید فرایندی را برای کالیبراسیون دقت دما داشته باشد و یا نیاز به یک تست خاص را نمایش دهد.

برای بدست آوردن هزینه چرخه عمر واقعی دستگاه، خریداران باید هزینه کاورهای پروب یکبار مصرف و دستگاه های چک کالیره بودن (در صورت لزوم) و همینطور قیمت ترمومتر و قراردادهای سرویس (در صورت لزوم) را در نظر بگیرند. در صورت خرید انبوه ترمومتر ها و کاورها، تامین کنندگان ممکن است تخفیف ارائه نمایند.

ملاحظات زیست محیطی ترمومتر

راهنمای خرید ترمومتر

به عنوان یک نتیجه از افزایش نگرانی­های زیست محیطی و حفاظت از منابع، بسیاری از تولیدکنندگان خود را با روش­های تولید سبز (green shipping) تطبیق داده اند، بطوریکه ویژگی­هایی به محصولات اضافه کرده اند که بهره وری انرژی آنها بهبود یافته و قابلیت بازیافت محصولات بیشتر شده است. علاوه براین مراکز درمانی و سازندگان تجهیزات، فرآیند تطبیق خود را با طرح­های سبز (Green initiatives) آغاز کرده اند که طراحی­­های ساخت و شیوه های کار در سازمان را به کاهش هدرفت و استفاده از مواد بازیافتی تشویق می­کند.

مراکز باید به دنبال مدل هایی باند که در مقایسه با بتری های آلکالاین از باتری های با طول عمر بالا مانند باتری های ساعت لیتیومی استفاده می کنند. بعضی از ترمومترها ویژگی خاموش شدن اتوماتیک را دارا هستند که عمر باتری را افزایش می دهد. همچنین ترمومترهایی ایده آل هستند که از وسایل کمتری برای بسته بندی آنها استفاده می گردد و یا اجزای آنها غیر سمی می باشند.

دایرکتیو اروپایی تحریم مواد خطرناک (RoHS یا Restriction of Hazardous Substances) و دایرکتیو زباله­های الکتریکی و الکترونیکی (WEEE یا Waste Electrical and Electronic Equipment)، تحریم­هایی را برای استفاده و در اختیار قراردادن مواد خطرناک(مانند: کادمیوم، جیوه) در قطعات الکترونیکی وضع کرده اند.  بخشنامه­های این دایرکتیو در زمینه های مختلف گسترس و تطبیق یافته است، یکی از این زمینه­ها، اجزای دستگاه­های پزشکی در آمریکا، نظیر: نمایشگرهای ال سی دی(LCD)، لامپ­ها، لیدها و باتری­ها است که باید با معیارهایاین دایرکتیو همخوانی داشته باشد و از مواد غیرخطرناک استفاده کند.

کدهای UMDNS مرتبط با ترمومتر :

ترمومترها، الکترونیک، مادون قرمز، گوش [17887]

ترمومترها، الکترونیک، مادون قرمز، پوست [17888]


نظرات کاربران

مقالات مشابه

راهنمای خرید بالابر بیمار
راهنمای خرید بالابر بیمار
۱۳۸۴۲ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
 دوره های آموزشی کاربردی بازرگانی تجهیزات پزشکی

جدیدترین محصولات

همه محصولات تجهیزات پزشکی

شرکت های تجهیزات پزشکی

همه شرکت های تجهیزات پزشکی

آخرین ویدیو ها

همه ویدیو های تجهیزات پزشکی
شرکت مدیرنس ۰۲۸-۳۳۸۳۰
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی
آموزش بازرگانی تجهیزات پزشکی ۰۲۸-۳۳۸۳۰ داخلی ۲۰۴
متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.