adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!
فیلتر های اعمال شده:
  جستجو:
  مرتب سازی بر اساس:
  • استاندارد ملی تجهیزات پزشکی | سیستم های هشدار دهنده در تجهیزات الکتریکی پزشکی (ISIRI 3368-1-8)

   استاندارد ملی تجهیزات پزشکی | سیستم های هشدار دهنده در تجهیزات الکتریکی پزشکی (ISIRI 3368-1-8)

   مدیرنس
   ۰۵ دی ۱۳۹۷ 3786 0

   الزامات عمومی برای ایمنی و عملکرد ضروری - استاندارد جنبی : سیستم های هشدار دهنده در تجهیزات الکتریکی پزشکی و سیستم های الکتریکی پزشکی الزامات عمومی، آزمون ها و راهنما

  • استاندارد ملی تجهیزات پزشکی | قابلیت استفاده تجهیزات الکتریکی پزشکی (ISIRI 3368-1-6)

   استاندارد ملی تجهیزات پزشکی | قابلیت استفاده تجهیزات الکتریکی پزشکی (ISIRI 3368-1-6)

   مدیرنس
   ۰۵ دی ۱۳۹۷ 4317 0

   این استاندارد ملی فرآیندی برای تولید کنندگان در جهت تحلیل، تشخیص، طراحی، تصدیق و صحه گذاری قابلیت استفاده، در صورتیکه به ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات الکتریکی پزشکی مرتبط باشد، را تبیین می کند.

  • استاندارد ملی تجهیزات پزشکی | حفاظت در برابر تابش در تجهیزات اشعه ایکس تشخیصی (ISIRI 3368-1-3)

   استاندارد ملی تجهیزات پزشکی | حفاظت در برابر تابش در تجهیزات اشعه ایکس تشخیصی (ISIRI 3368-1-3)

   مدیرنس
   ۰۴ دی ۱۳۹۷ 3578 0

   استاندارد ملی | الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات الکتریکی پزشکی، حفاظت در برابر تابش در تجهیزات اشعه ایکس تشخیصی در این قسمت قرار گرفته است.

  • ضوابط مسئول فنی تولید كننده

   ضوابط مسئول فنی تولید كننده

   مدیرنس
   ۱۶ آبان ۱۳۹۷ 4129 0

   به فردي اطلاق مي شود كه داراي شرايط لازم جهت كنترل و نظارت بر فرآيند توليد تجهيزات پزشكي بر اساس موارد قيد شده در آئين نامه تجهيزات پزشكي بوده و صلاحيت آن به تصويب كميسيون تجهيزات پزشكي موضوع ماده 6 آئين نامه تجهيزات پزشكي رسيده باشد.

  • ضوابط مسئول فنی وارد كننده

   ضوابط مسئول فنی وارد كننده

   مدیرنس
   ۱۶ آبان ۱۳۹۷ 2340 0

   ماده 1-تعريف ناظر فني وارد كننده : به فردي اطلاق مي شود كه از طرف وارد كننده به اداره كل تجهيزات پزشكي معرفي شده و پس از احراز شرايط و تاييد كميته تجهيزات پزشكي موضوع ماده 6 آيين نامه تجهيزات پزشكي به عنوان ناظر فنی تعيين مي گردد.

  • مدیریت، برنامه ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد تجهیزات پزشکی(قسمت اول اعتباربخشی)

   مدیریت، برنامه ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد تجهیزات پزشکی(قسمت اول اعتباربخشی)

   مدیرنس
   ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 5173 0

   در سنجه 1 از این استاندارد اطلاعات شناسنامه ای تجهیزات بررسی می گردد که باید به صورت الکترونیکی یا فیزیکی موجود باشد(همانطور که در سنجه ذکر شده،جهت اخذ گزارش ، شناسنامه االکترونیکی در اولویت می باشد) و حد اقل شامل موارد نام دستگاه، محل استقرار، مارک، مدل، شرکت نمایندگی و کد شناسه باشد.

  • اعتباربخشی واحد مهندسی پزشکی

   اعتباربخشی واحد مهندسی پزشکی

   مدیرنس
   ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 5958 0

   اعتباربخشی واحد مهندسی پزشکی نیز مانند اعتباربخشی سایر بخش های بیمارستان براساس چک لیست تهیه شده از استانداردهای وزارت بهداشت صورت میگیرد که میزان مطابقت و پیروی از این استاندارد ها در مرکز بررسی و مستندات مربوطه کنترل میگیرد و در نهایت درجه اعتبار واحد مشخص می گردد.

  • استاندارد بین المللی ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی (IEC 60601-1)

   استاندارد بین المللی ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی (IEC 60601-1)

   مدیرنس
   ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ 15237 4

   استاندارد IEC 60601-1، الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری در تجهیزات الکتریکی پزشکی میباشد، گر چه اين استاندارد در درجه اول مربوط به ايمني است ولي علاوه بر آن برخي مقررات مربوط به قابليت اطمينان كار دستگاه را كه با ايمني آن در ارتباط است در بر مي‏گيرد . خطرات ناشي از اثرات فيزيولوژيكي حاصل از كار عادي دستگاه هاي مشمول اين استاندارد منظور نشده است پيوست‏ هاي اين استاندارد اجباري نيست مگر در متن اصلي ذكر شده باشد.

  • استاندارد ملی تجهیزات پزشکی | الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری (ISIRI 3368-1)

   استاندارد ملی تجهیزات پزشکی | الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری (ISIRI 3368-1)

   مدیرنس
   ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ 7768 0

   استاندارد ملی الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات الکتریکی پزشکی براي ايمني تجهيزات الكتريكي پزشكي بكار مي‏رود، گر چه اين استاندارد در درجه اول مربوط به ايمني است ولي علاوه بر آن برخي مقررات مربوط به قابليت اطمينان كار دستگاه را كه با ايمني آن در ارتباط است در بر مي‏گيرد . خطرات ناشي از اثرات فيزيولوژيكي حاصل از كار عادي دستگاه هاي مشمول اين استاندارد منظور نشده است پيوست‏ هاي اين استاندارد اجباري نيست مگر در متن اصلي ذكر شده باشد.

  آخرین ویدیوها

  ویدیو های تجهیزات پزشکی

  آخرین مطالب

  مطالب تجهیزات پزشکی
  متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.