adsآموزش حرفه ای تجهیزات پزشکی!
فیلتر های اعمال شده:
  جستجو:
  مرتب سازی بر اساس:
  • نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولیدکنندگان و واردکنندگان مرداد 99

   نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولیدکنندگان و واردکنندگان مرداد 99

   مدیرنس
   ۳۰ دی ۱۳۹۹ 2985 0

   در این بخش نمونه سوال های آزمون مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی مختص واردکنندگان و تولیدکنندگان که به صورت آنلاین در تیرماه سال 1399 برگزار شده، قرار داده شده است. جواب های تقریبی آزمون نیز بر روی سوالات قرار دارد. شایان ذکر است که این سوالات صرفا جهت آشنایی شما با نحوه سوالات آزمون بوده و توصیه میشود برای آزمون اصلی حتما از جزوات اساتید اداره کل تجهیزات پزشکی استفاده شود.

  • نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولیدکنندگان و واردکنندگان تیر 99

   نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولیدکنندگان و واردکنندگان تیر 99

   مدیرنس
   ۳۰ دی ۱۳۹۹ 2984 0

   در این بخش نمونه سوال های آزمون مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی مختص واردکنندگان و تولیدکنندگان که به صورت آنلاین در تیرماه سال 1399 برگزار شده، قرار داده شده است. جواب های تقریبی آزمون نیز بر روی سوالات قرار دارد. شایان ذکر است که این سوالات صرفا جهت آشنایی شما با نحوه سوالات آزمون بوده و توصیه میشود برای آزمون اصلی حتما از جزوات اساتید اداره کل تجهیزات پزشکی استفاده شود.

  • نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولیدکنندگان خرداد 99

   نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولیدکنندگان خرداد 99

   مدیرنس
   ۳۰ دی ۱۳۹۹ 2983 0

   در این بخش نمونه سوال های آزمون مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی مختص تولیدکنندگان که در 17 خرداد سال 1399برگزار شده، قرار داده شده است. جواب های تقریبی آزمون نیز بر روی سوالات قرار داده شده است. شایان ذکر است که این سوالات صرفا جهت آشنایی شما با نحوه سوالات آزمون بوده و توصیه میشود برای آزمون اصلی حتما از جزوات اساتید اداره کل تجهیزات پزشکی استفاده شود.

  • نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولیدکنندگان-واردکنندگان خرداد 99

   نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولیدکنندگان-واردکنندگان خرداد 99

   مدیرنس
   ۳۰ دی ۱۳۹۹ 2981 0

   در این بخش نمونه سوال های آزمون مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی مختص واردکنندگان و تولیدکنندگان که به صورت آنلاین در خرداد ماه سال 1399برگزار شده، قرار داده شده است. جواب های تقریبی آزمون نیز بر روی سوالات قرار داده شده است. شایان ذکر است که این سوالات صرفا جهت آشنایی شما با نحوه سوالات آزمون بوده و توصیه میشود برای آزمون اصلی حتما از جزوات اساتید اداره کل تجهیزات پزشکی استفاده شود.

  • نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولید-واردات

   نمونه سوالات آزمون آنلاین مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولید-واردات

   مدیرنس
   ۲۹ دی ۱۳۹۹ 2985 0

   در این بخش نمونه سوال های آزمون مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی مختص واردکنندگان و تولیدکنندگان که به صورت آتلاین برگزار شده، قرار داده شده است. جواب های تقریبی آزمون نیز بر روی سوالات قرار داده شده است. شایان ذکر است که این سوالات صرفا جهت آشنایی شما با نحوه سوالات آزمون بوده و توصیه میشود برای آزمون اصلی حتما از جزوات اساتید اداره کل تجهیزات پزشکی استفاده شود.

  • نمونه سوالات آزمون مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولید-واردات تیر 97

   نمونه سوالات آزمون مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولید-واردات تیر 97

   مدیرنس
   ۲۹ دی ۱۳۹۹ 2980 0

   در این بخش نمونه سوال ها یا دفترچه سوالات آزمون مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی مختص واردکنندگان و تولیدکنندگان که در تیر ماه (03/23/ 97)  برگزار شده، قرار داده شده است. جواب های تقریبی آزمون نیز بر روی سوالات قرار داده شده است. شایان ذکر است که این سوالات صرفا جهت آشنایی شما با نحوه سوالات آزمون بوده و توصیه میشود برای آزمون اصلی حتما از جزوات اساتید اداره کل تجهیزات پزشکی استفاده شود.

  • نمونه سوالات آزمون مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولید-واردات آذر 98

   نمونه سوالات آزمون مسئولين فنی تجهيزات پزشکی تولید-واردات آذر 98

   مدیرنس
   ۲۹ دی ۱۳۹۹ 3571 0

   در این بخش نمونه سوال ها یا دفترچه سوالات آزمون مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی مختص واردکنندگان و تولیدکنندگان که در آذرماه سال گذشته (09/27/ 98)  برگزار شده، قرار داده شده است. جواب های تقریبی آزمون نیز بر روی سوالات قرار داده شده است. شایان ذکر است که این سوالات صرفا جهت آشنایی شما با نحوه سوالات آزمون بوده و توصیه میشود برای آزمون اصلی حتما از جزوات اساتید اداره کل تجهیزات پزشکی استفاده شود.

  • نمونه سوالات آزمون مسئولين فنی مراکز درمانی-تولید تجهیزات پزشکی

   نمونه سوالات آزمون مسئولين فنی مراکز درمانی-تولید تجهیزات پزشکی

   مدیرنس
   ۲۹ دی ۱۳۹۹ 3507 0

   در این بخش نمونه سوال های مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی مختص واردکنندگان و تولیدکنندگان و مراکز درمانی، قرار داده شده است. جواب های تقریبی آزمون نیز بر روی سوالات قرار داده شده است. شایان ذکر است که این سوالات صرفا جهت آشنایی شما با نحوه سوالات آزمون بوده و توصیه میشود برای آزمون اصلی حتما از جزوات اساتید اداره کل تجهیزات پزشکی استفاده شود.

  • نمونه سوالات آزمون مسئولين فنی تولید تجهيزات پزشکی

   نمونه سوالات آزمون مسئولين فنی تولید تجهيزات پزشکی

   مدیرنس
   ۲۹ دی ۱۳۹۹ 10608 0

   در این بخش نمونه سوال ها یا دفترچه سوالات آزمون مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی مختص تولیدکنندگان که به صورت حضوری برگزار شده، قرار داده شده است. بیشتر این سوالات در آزمون واردکنندگان نیز مشترک است و به نوعی نمونه سوال آزمون واردات هم محسوب میشود.

  آخرین ویدیوها

  ویدیو های تجهیزات پزشکی

  آخرین مطالب

  مطالب تجهیزات پزشکی
  متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.